Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

aktualności

godziny otwarcia, bilety

dojazd

plan aroboretum

kolekcje botaniczne

sprzedaż roślin

kontakt

 

Zapytanie ofertowe - dostawa leśnej przyczepy trzebieżowej


Szanowni Państwo,
W związku z unieważnieniem Zadania nr 2 - Dostawa leśnej przyczepy trzebieżowej (nie złożono żadnej oferty) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę maszyn i urządzeń do pielęgnacji kolekcji dendrologicznych w Arboretum Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie w ramach programu priorytetowego nr 4.1.1 "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo"; umowa nr 236/2019/Wn05/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia: Modernizacja bazy technicznej w Arboretum SGGW w Rogowie, zwracam się z prośbą o nadesłanie oferty cenowej na przyczepę leśną według poniższej specyfikacji:

 • Ładowność przyczepy: min. 3 tony
 • Liczba par kłonic: min. 3
 • Zaczep na dyszlu: na sworzeń
 • Żuraw - zasięg: min. 5 m
 • Żuraw - udźwig przy odległości 3,5 m: min. 600 kg
 • Żuraw - powierzchnia chwytaka: 0,12 m2
 • Żuraw - rozdzielacz typu joystick 8-sekcyjny
 • Żuraw - rozkładane łapy podporowe
 • Spalinowy agregat hydrauliczny
 • Instrukcja obsługi w języku polskim
 • Wciągarka 25 m montowana na żurawiu
 • Okres gwarancji: min. 12 miesięcy


Zamawiający:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Piotr Banaszczak, piotr_banaszczak@lzd.sggw.pl, tel. 693 462 165
Termin realizacji zamówienia:
30.01.2020
Termin składania ofert:
06.12.2019 drogą elektroniczną na piotr_banaszczak@lzd.sggw.pl lub w sekretariacie LZD w Rogowie, ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów
Kryteria wyboru oferty:
cena 100%

Copyright © 2018 Arboretum SGGW   |   kontakt: 046 874 81 36   arboretum@sggw.pl  |  O autorze