Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

kolekcje botaniczne

rośliny drzewiaste

Leśne powierzchnie doświadczalne

Alpinarium

rośliny zielne

rośliny tropikalne

 

Szczegółowy wykaz taksonów drzew i krzewów uprawianych w Arboretum
Detailed list of the trees and shrubs taxa cultivated in the Arboretum

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ostatnio aktualizowany 16 grudnia 2020 r.
last updated 16.12.2020


Rośliny pochodzące z uprawy
Garden origin plants
Rośliny pochodzące z naturalnych stanowisk
Wild origin plants
Pełna nazwa
Full name
Rodzina
Family
Liczba proweniencji
No. of provenances
Liczba osobników
No. of specimens
Liczba proweniencji
No. of provenances
Liczba osobników
No. of specimens
1 4 Ulmus alata Michx. Ulmaceae
1 1 1 1 Ulmus americana L. Ulmaceae
2 2 Ulmus castaneifolia Hemsl. Ulmaceae
2 6 1 3 Ulmus davidiana Planch. Ulmaceae
1 3 Ulmus glabra Huds. Ulmaceae
1 1 Ulmus glabra Huds. 'Pendula' Ulmaceae
4 86 Ulmus laevis Pall. Ulmaceae
2 5 Ulmus lamellosa C. Wang & Chang Ulmaceae
2 5 1 5 Ulmus minor Mill. Ulmaceae
1 1 Ulmus minor Mill. 'Jacqueline Hillier' Ulmaceae
1 10 Ulmus minor ssp. angustifolia Ulmaceae
1 1 Ulmus parvifolia Jacq. Ulmaceae
1 1 Ulmus parvifolia Jacq. 'Cytrynka' Ulmaceae
1 1 Ulmus parvifolia Jacq. 'Geisha' Ulmaceae
1 5 Ulmus pumila L. Ulmaceae
1 2 Ulmus pumila var. arborea Litv. Ulmaceae
1 1 Ulmus rubra Muhl. Ulmaceae
1 1 Ulmus 'San Zanobi' Ulmaceae
1 4 Ulmus serotina Sarg. Ulmaceae
1 8 Ulmus thomasii Sarg. Ulmaceae
1 1 Ulmus 'Wanoux' Ulmaceae
1 4 Ulmus x arbuscula Wolf. Ulmaceae
1 1 Ulmus x hollandica Mill. Ulmaceae
1 1 Ulmus x hollandica Mill 'Dampieri' Ulmaceae
1 1 Ulmus x hollandica Mill. 'Wredei' Ulmaceae
Copyright © 2008 Arboretum SGGW   |   kontakt: 046 874 81 36   arboretum@sggw.pl  |  O autorze