Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

kolekcje botaniczne

rośliny drzewiaste

Leśne powierzchnie doświadczalne

Alpinarium

rośliny zielne

rośliny tropikalne

 

Szczegółowy wykaz taksonów drzew i krzewów uprawianych w Arboretum
Detailed list of the trees and shrubs taxa cultivated in the Arboretum

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ostatnio aktualizowany 27 stycznia 2010r.
last updated 27.01.2010


Rośliny pochodzące z uprawy
Garden origin plants
Rośliny pochodzące z naturalnych stanowisk
Wild origin plants
Pełna nazwa
Full name
Rodzina
Family
Liczba proweniencji
No. of provenances
Liczba osobników
No. of specimens
Liczba proweniencji
No. of provenances
Liczba osobników
No. of specimens
2 28 Quercus alba L. Fagaceae
1 21 Quercus bicolor Willd. Fagaceae
1 3 Quercus castaneaefolia C. A. Mey. Fagaceae
5 310 Quercus cerris L. Fagaceae
1 1 Quercus coccifera L. Fagaceae
3 23 2 5 Quercus coccinea Munchh. Fagaceae
1 29 Quercus dentata Thunb. Fagaceae
1 6 Quercus ellipsoidalis E. J. Hill Fagaceae
1 2 Quercus falcata Michx. Fagaceae
2 8 2 79 Quercus frainetto Ten. Fagaceae
1 1 Quercus gambelii Nutt. Fagaceae
1 5 1 6 Quercus garryana Douglas ex Hook. Fagaceae
2 2 Quercus hartwissiana Steven Fagaceae
2 4 Quercus ilicifolia Wangenh. Fagaceae
2 19 Quercus imbricaria Michx. Fagaceae
5 9 Quercus libani Olivier Fagaceae
1 17 Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey. ex Hohen. Fagaceae
3 10 1 3 Quercus macrocarpa Michx. Fagaceae
1 2 Quercus marilandica Münchh. Fagaceae
1 1 1 1 Quercus mongolica ssp. crispula (Blume) Menitsky Fagaceae
2 4 2 3 Quercus mongolica Fisch. ex Turcz. ssp. mongolica Fagaceae
1 21 1 4 Quercus montana Willd. Fagaceae
1 12 2 5 Quercus muehlenbergii Engelm. Fagaceae
4 91 1 9 Quercus palustris Münchh. Fagaceae
1 2 Quercus petraea (Matt.) Liebl. 'Mespilifolia' Fagaceae
2 3 Quercus pontica K. Koch Fagaceae
4 58 Quercus pubescens Willd. Fagaceae
2 3 Quercus pyrenaica Willd. Fagaceae
2 4 Quercus robur L. 'Fastigiata' Fagaceae
1 1 Quercus robur L. 'Pectinata' Fagaceae
2 8 Quercus robur ssp. pedunculiflora (K. Koch) Menitsky Fagaceae
1 1 Quercus robur L. ssp. robur Fagaceae
11 403 1 9 Quercus rubra L. Fagaceae
2 3 Quercus rubra L. 'Aurea' Fagaceae
1 1 2 3 Quercus shumardii Buckley Fagaceae
1 2 Quercus sp. Fagaceae
1 1 Quercus suber L. Fagaceae
1 1 Quercus texana Buckley Fagaceae
2 7 Quercus velutina Lam. Fagaceae
1 1 Quercus x libanerris Boom Fagaceae
Copyright © 2008 Arboretum SGGW   |   kontakt: 046 874 81 36   arboretum@sggw.pl  |  O autorze