Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

kolekcje botaniczne

rośliny drzewiaste

Leśne powierzchnie doświadczalne

Alpinarium

rośliny zielne

rośliny tropikalne

 

Szczegółowy wykaz taksonów drzew i krzewów uprawianych w Arboretum
Detailed list of the trees and shrubs taxa cultivated in the Arboretum

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ostatnio aktualizowany 27 stycznia 2010r.
last updated 27.01.2010


Rośliny pochodzące z uprawy
Garden origin plants
Rośliny pochodzące z naturalnych stanowisk
Wild origin plants
Pełna nazwa
Full name
Rodzina
Family
Liczba proweniencji
No. of provenances
Liczba osobników
No. of specimens
Liczba proweniencji
No. of provenances
Liczba osobników
No. of specimens
1 5 2 3 Oemleria cerasiformis (Torr. & A. Gray ex Hook. & Arn.) J. W. Landon Rosaceae
1 1 Olea europaea var. sylvestris Oleaceae
1 3 Ononis arvensis L. Fabaceae
2 5 1 1 Ononis spinosa L. Fabaceae
1 1 3 7 Oplopanax horridus (Sm.) Miq. Araliaceae
2 9 Orixa japonica Thunb. Rutaceae
1 2 2 9 Ostrya carpinifolia Scop. Betulaceae
2 10 Ostrya japonica Sarg. Betulaceae
4 14 2 3 Ostrya virginiana (Mill.) K. Koch Betulaceae
1 4 Oxydendrum arboreum (L.) DC. Ericaceae
Copyright © 2008 Arboretum SGGW   |   kontakt: 046 874 81 36   arboretum@sggw.pl  |  O autorze