Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

kolekcje botaniczne

rośliny drzewiaste

Leśne powierzchnie doświadczalne

Alpinarium

rośliny zielne

rośliny tropikalne

 

Szczegółowy wykaz taksonów drzew i krzewów uprawianych w Arboretum
Detailed list of the trees and shrubs taxa cultivated in the Arboretum

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ostatnio aktualizowany 27 stycznia 2010r.
last updated 27.01.2010


Rośliny pochodzące z uprawy
Garden origin plants
Rośliny pochodzące z naturalnych stanowisk
Wild origin plants
Pełna nazwa
Full name
Rodzina
Family
Liczba proweniencji
No. of provenances
Liczba osobników
No. of specimens
Liczba proweniencji
No. of provenances
Liczba osobników
No. of specimens
1 1 Nageia nagi (Thunb.) Kuntze Podocarpaceae
1 8 Neillia affinis Hemsl. Rosaceae
1 3 Neillia sinensis Oliv. Rosaceae
1 2 Neillia thibetica Franch. Rosaceae
1 3 Neillia uekii Nakai Rosaceae
1 9 Nemopanthus mucronatus (L.) Trel. Aquifoliaceae
1 1 nieokreœlony Nieoznaczone
1 1 Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oerst. Fagaceae
3 12 Nyssa sylvatica Marshall Nyssaceae
Copyright © 2008 Arboretum SGGW   |   kontakt: 046 874 81 36   arboretum@sggw.pl  |  O autorze