Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

kolekcje botaniczne

rośliny drzewiaste

Leśne powierzchnie doświadczalne

Alpinarium

rośliny zielne

rośliny tropikalne

 

Szczegółowy wykaz taksonów drzew i krzewów uprawianych w Arboretum
Detailed list of the trees and shrubs taxa cultivated in the Arboretum

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ostatnio aktualizowany 27 stycznia 2010r.
last updated 27.01.2010


Rośliny pochodzące z uprawy
Garden origin plants
Rośliny pochodzące z naturalnych stanowisk
Wild origin plants
Pełna nazwa
Full name
Rodzina
Family
Liczba proweniencji
No. of provenances
Liczba osobników
No. of specimens
Liczba proweniencji
No. of provenances
Liczba osobników
No. of specimens
1 1 Kalmia angustifolia L. 'Pumila' Ericaceae
1 3 Kalmia latifolia L. Ericaceae
1 7 Kalmia polifolia Wangenh. Ericaceae
9 130 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. Araliaceae
4 35 Kalopanax septemlobus f. maximowiczii (Van Houtte) H. Ohashi Araliaceae
1 2 Kerria japonica (L.) DC. Rosaceae
1 8 Kerria japonica (L.) DC. 'Picta' Rosaceae
2 2 Koelreuteria paniculata Laxm. Sapindaceae
2 6 Kolkwitzia amabilis Graebn. Caprifoliaceae
Copyright © 2008 Arboretum SGGW   |   kontakt: 046 874 81 36   arboretum@sggw.pl  |  O autorze