Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

kolekcje botaniczne

rośliny drzewiaste

Leśne powierzchnie doświadczalne

Alpinarium

rośliny zielne

rośliny tropikalne

 

Szczegółowy wykaz taksonów drzew i krzewów uprawianych w Arboretum
Detailed list of the trees and shrubs taxa cultivated in the Arboretum

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ostatnio aktualizowany 27 stycznia 2010r.
last updated 27.01.2010


Rośliny pochodzące z uprawy
Garden origin plants
Rośliny pochodzące z naturalnych stanowisk
Wild origin plants
Pełna nazwa
Full name
Rodzina
Family
Liczba proweniencji
No. of provenances
Liczba osobników
No. of specimens
Liczba proweniencji
No. of provenances
Liczba osobników
No. of specimens
1 1 Gaultheria adenothrix (Miq.) Maxim. Ericaceae
1 2 Gaultheria cuneata (Rehder & E. H. Wilson) Bean Ericaceae
2 7 Gaultheria miqueliana Takeda Ericaceae
1 1 Gaultheria mucronata (L. f.) Hook. & Arn. Ericaceae
1 2 2 8 Gaultheria procumbens L. Ericaceae
3 29 Gaultheria shallon Pursh Ericaceae
2 7 Gaylussacia baccata (Wangenh.) K. Koch Ericaceae
2 3 1 2 Gaylussacia frondosa (L.) Torr. & A. Gray Ericaceae
1 1 Genista germanica L. Fabaceae
1 1 Genista radiata (L.) Scop. Fabaceae
1 1 1 1 Genista sagittalis L. Fabaceae
3 9 Genista tinctoria L. Fabaceae
2 3 Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae
2 3 Ginkgo biloba L. 'Fastigiata' Ginkgoaceae
2 2 Ginkgo biloba var. microsperma Hu Ginkgoaceae
1 2 Gleditsia caspica Desf. Caesalpiniaceae
1 1 1 1 Gleditsia japonica Miq. var. japonica Caesalpiniaceae
1 1 Gleditsia japonica var. koraiensis Nakai Caesalpiniaceae
1 5 5 13 Gleditsia triacanthos L. Caesalpiniaceae
2 2 3 4 Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch Caesalpiniaceae
Copyright © 2008 Arboretum SGGW   |   kontakt: 046 874 81 36   arboretum@sggw.pl  |  O autorze