Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

aktualności

godziny otwarcia, bilety

dojazd

plan aroboretum

kolekcje botaniczne

sprzedaż roślin

kontakt

 

Ogłoszenie nr 660865-N-2018 z dnia 2018-12-13 r.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Rogów w leśnictwach: Jasień, Strzelna, Głuchów, Lipce oraz usługi szkółkarskie w Gospodarstwie Szkółkarskim w 2019 roku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ - skan (plik pdf)

Lista załączników do SIWZ - wersje edytowalne .doc i .xls spakowane w archiwum .zip

Lista załączników do SIWZ - skan w pliku pdf

Zbiorcze zestawienie ofert - plik pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik pdf

Copyright © 2018 Arboretum SGGW   |   kontakt: 046 874 81 36   arboretum@sggw.pl  |  O autorze