Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

ogród

informacje ogólne

plan arboretum

historia

pracownicy

 

Robinia pseudoacacia 'Frisia' w alpinarium.

Staw w alpinarium.

Puszczyk - jeden z mieszkańców Arboretum

Informacje ogólne

Współrzędne geograficzne:

51°49'N, 19°53'E

Powierzchnia:

53,76 ha

Położenie administracyjne:

Arboretum położone jest na terenie województwa łódzkiego, w powiecie brzezińskim, w gminie Rogów.

Warunki przyrodnicze:

Arboretum zlokalizowane jest w regionie Niżów Środkowopolskich, na Wysoczyźnie Rawskiej. Założone zostało na terenie leśnym. Pozostałością po lesie, który istniał zanim utworzono ogród są około 150-letnie sosny, a także świerki, dęby i graby. Jeśli chodzi o typy siedliskowe lasu, to przeważają tu las świeży i mieszany.

Warunki klimatyczne:

Okres wegetacji trwa tutaj około 212dni, średnia roczna suma opadów to 596 (404-832)mm, z czego 80% pojawia się w czasie wegetacji. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,2°C, stycznia -3,2°C, lipca 17,3°C.

Warunki glebowe:

Arboretum położone jest na obszarze zlodowacenia środkowopolskiego stadiału Warty. Hydrologicznie należy do zlewni Wisły. Materiał polodowcowy to głównie gliny i piaski zwałowe. Warstwy powierzchniowe to przede wszystkim utwory pyłowe pochodzenia eolicznego. Dlatego też tutejsze gleby są dość żyzne i kwaśne, przeważają gleby płowe. Poziom wody gruntowej jest bardzo niski, poza zasięgiem korzeni drzew.

Copyright © 2008 Arboretum SGGW   |   kontakt: 046 874 81 36   arboretum@sggw.pl  |  O autorze