Nr powierzchni 89
Oddział 3/49
Gatunek Pinus peuce
Pochodzenie Rogów Arboretum
Ilość okazów 219
Rok założenia powierzchni 1971
Wielkość powierzchni [ha] 0,14