Nr powierzchni 147
Oddział 6/37
Gatunek Pinus sylvestris
Pochodzenie N-ctwo Tabórz
Ilość okazów 86
Rok założenia powierzchni 1965
Wielkość powierzchni [ha] 0,1