Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

kolekcje botaniczne

rośliny drzewiaste

Leśne powierzchnie doświadczalne

Alpinarium

rośliny zielne

rośliny tropikalne

 

Obuwik pospolity - Cypripedium calceolus na dziale Flory Polskiej

Miłek wiosenny - Adonis vernalis.

Zimowit okazały - Colchicum speciosum.

Śnieżyczka przebiśnieg - Galanthus nivalis.

Urdzik karpacki - Soldanella carpatica.

Goździk kropkowany - Dianthus deltoides.

Kolekcje roślin zielnych

[08-04-2011]

Kolekcje roślin zielnych zlokalizowane są głównie w alpinarium i okolicach. Obejmują roślinność pochodzenia górskiego, ale także wodną, stref bagiennych i nadwodnych. Kolekcja ta liczy obecnie ponad 640 gatunków i odmian (806 proweniencji, 6650 osobników). Poza tym na niewielkiej powierzchni w alpinarium znajduje się dział Flory Polskiej z kolekcjami roślin chronionych, zagrożonych i rzadkich. W tej części, ale także na terenie całego Arboretum spotkać można ponad 80 gatunków roślin prawnie chronionych i zagrożonych w Polsce. Są to:

 • Aconitum plicatum Köhler ex Rchb.
 • Adenophora liliifolia (L.) Besser
 • Adonis vernalis L.
 • Anemone narcissifolia L.
 • Anemone sylvestris L.
 • Angelica archangelica L.
 • Aquilegia vulgaris L.
 • Arnica montana L.
 • Aruncus sylvestris Kostel.
 • Asarum europaeum L.
 • Atropa belladonna L.
 • Blechnum spicant (L.) Roth
 • Campanula sibirica L.
 • Carex arenaria L.
 • Carlina acaulis L.
 • Carlina onopordifolia Besser
 • Centaurium erythraea Rafn.
 • Cimicifuga europaea Schipcz.
 • Clematis recta L.
 • Colchicum autumnale L.
 • Convallaria majalis L.
 • Cortusa matthioli L.
 • Crocus scepusiensis (Rehmann & Woł.) Borbás
 • Cypripedium calceolus L.
 • Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.
 • Dianthus armeria L.
 • Dianthus compactus Kit.
 • Dianthus nitidus Waldst. & Kit.
 • Dianthus superbus L.
 • Dictamnus albus L.
 • Digitalis grandiflora Mill.
 • Doronicum austriacum Jacq.
 • Dracocephalum ruyschiana L.
 • Echium russicum J.F.Gmel.
 • Eryngium maritimum L.
 • Erysimum pieninicum (Zapał.) Pawł.
 • Fritillaria meleagris L.
 • Galanthus nivalis L.
 • Gentiana asclepiadea L.
 • Gentiana clusii J.O.E.Perrier & Songeon
 • Gentiana cruciata L.
 • Hepatica nobilis Schreb.
 • Hierochloë australis (Schrad.) Roem. & Schult.
 • Iris aphylla L.
 • Iris graminea L.
 • Iris sibirica L.
 • Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz
 • Leontopodium alpinum Cass.
 • Leucoium vernum L. subsp. vernum
 • Leucoium vernum var. carpaticum Borbás
 • Ligularia sibirica (L.) Cass.
 • Lilium martagon L.
 • Linum flavum L.
 • Lycopodium annotinum L.
 • Matteucia struthiopteris (L.) Tod.
 • Nymphaea alba L.
 • Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze
 • Ononis spinosa L.
 • Osmunda regalis L.
 • Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
 • Phyteuma orbiculare L.
 • Polemonium coeruleum L.
 • Polemonium coeruleum L.
 • Polypodium vulgare L.
 • Polystichum lonchitis (L.) Roth
 • Primula auricula L.
 • Primula elatior (L.) Hill
 • Primula farinosa L.
 • Primula halleri Honck.
 • Primula veris L.
 • Pulsatilla patens (L.) Mill.
 • Pulsatilla pratensis (L.) Mill.
 • Pulsatilla slavica G.Reuss
 • Pulsatilla vulgaris Mill.
 • Scilla bifolia L.
 • Scorzonera purpurea L.
 • Sempervivum montanum L.
 • Stipa capillata L.
 • Stipa joannis Čelak.
 • Trollius europaeus L.
 • Veratrum lobelianum Bernh.
 • Veratrum nigrum L.
 • Centaurea kotschyana Heuff. ex W.D.J.Koch
 • Cirsium waldsteinii Rouy
 • Erigeron uniflorus L.
 • Saussurea alpina (L.) DC. subsp. alpina
Rośliny zielne, prawnie chronione w Polsce, występujące na stanowisku naturalnym w Arboretum:
 • Hepatica nobilis Schreb.
 • Lilium martagon L.
 • Lycopodium annotinum L.
 • Asarum europaeum L.
 • Cimicifuga europaea Schipcz.
 • Centaurium erythraea Rafn.
 • Convallaria majalis L.
 • Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.
Copyright © 2008 Arboretum SGGW   |   kontakt: 046 874 81 36   arboretum@sggw.pl  |  O autorze