Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

kolekcje botaniczne

rośliny drzewiaste

Leśne powierzchnie doświadczalne

Alpinarium

rośliny zielne

rośliny tropikalne

 

Kwitnące kapary

Kwiat jednego z gatunków passiflory.

Cytryna owocująca w szklarni Arboretum

Kolekcje roślin tropikalnych

Arboretum posiada 2 szklarnie o łącznym obszarze 400 m kw. Właśnie ze względu na bardzo ograniczoną powierzchnię szklarni, kolekcje, które sie tam znajdują nie są póki co udostępnione do zwiedzania.

Kolekcje szklarniowe stanowią uzupełnienie kolekcji gruntowych i obejmują głównie rośliny ze strefy subtropikalnej, czyli takie, które nie miałyby szans przetrwać w gruncie. Należą do nich m.in.: sekwoja wieczniezielona (Seqoia sempervirens), dąb korkowy (Quercus suber), magnolia wielkokwiatowa (Magnolia grandiflora), Michelia figo, Afrocarpus manni, Cupressus torulosa. Zgromadzonych jest także kilka subtropikalnych oraz tropikalnych gatunków sosen: Pinus radiata, sosna pinia (Pinus pinea), sosna Montezumy (Pinus montezume), sosna długoigielna (Pinus palustris), Pinus roxburgii.

Poza tym uprawiane są popularne rośliny subtropikalne i tropikalne, tj. laur, czyli tzw. listek bobkowy (Laurus nobilis), figa (Ficus carica), cykas (Cycas revoluta), awokado (Persea americana), bananowiec (Musa x paradisiaca), kawa (Coffea arabica), oliwka (Olea europaea).

Rośliny te są uprawiane głównie dla celów edukacyjnych dla studentów botaniki, leśnictwa itp. Część z nich jest również wystawiana na okres maj-wrzesień na zewnątrz i można je oglądać.

Obecny stan kolekcji:
  • Liczba rodzajów: 26
  • Liczba taksonów: 38
  • Liczba proweniencji: 44
  • Liczba osobników: 57
Copyright © 2008 Arboretum SGGW   |   kontakt: 046 874 81 36   arboretum@sggw.pl  |  O autorze