Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

kolekcje botaniczne

rośliny drzewiaste

Leśne powierzchnie doświadczalne

Alpinarium

rośliny zielne

rośliny tropikalne

 

Żywotnik olbrzymi

Kolekcje drzew i krzewów iglastych

Iglaste są jedną z najważniejszych ekonomicznie grup roślin na świecie. Przewyższają je prawdopodobnie jedynie rośliny jadalne. Są najważniejszym źródłem drewna w naszej strefie klimatycznej. W związku z tym ich znaczenie w polskim leśnictwie jest ogromne.
Z tego względu, a także z powodu licznych walorów dekoracyjnych tej grupy roślin, została założona ta kolekcja.      Drzewa i krzewy iglaste są najdłużej prowadzoną specjalistyczną kolekcją w Arboretum. Preferowane są taksony naturalne. W kolekcji znajduje się także duża liczba odmian uprawnych z uwagi ich na ogromną mnogość jaka jest obecnie dostępna w handlu.
     Obecnie kolekcja iglastych liczy 415 taksonów należących do 33 rodzajów, w tym 209 taksonów naturalnych. Naliczniej reprezentowane są gatunki sosen (Pinus), świerków (Picea) i jodeł (Abies). Najwięcej odmian uprawnych mają cyprysiki (Chamaecyparis), żywotniki (Thuja), jałowce (Juniperus), cisy (Taxus).
     Prowadzone są liczne próby uprawy gatunków rzadkich, nie w pełni odpornych na mrozy w naszych warunkach, a także gatunków o nie poznanej do końca mrozoodporności.
Należy tu wymienić np. Calocedrus decurrens - cedrzyńca kalifornijskiego, Cephalotaxus - głowocisy, Cryptomeria japonica - szydlicę japońską, Cunninghamia lanceolata - kuningamię chińską, Cupressus bakeri - cyprysa Bakera, Podocarpus nivalis - podokarpa śnieżnego, Pseudolarix amabilis - modrzewnika chińskiego, Torreya - torreje.
Wiele z roślin (np. Microbiota decussata, Podocarpus nivalis, Cupressus bakeri, Cunninghamia lanceolata i inne) zostało po raz pierwszy wprowadzone do uprawy w Polsce właśnie w Arboretum w Rogowie.

Copyright © 2008 Arboretum SGGW   |   kontakt: 046 874 81 36   arboretum@sggw.pl  |  O autorze