Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

kolekcje botaniczne

rośliny drzewiaste

Leśne powierzchnie doświadczalne

Alpinarium

rośliny zielne

rośliny tropikalne

 

Róża francuska

Różanecznik katawbijski

Kolekcje botaniczne

Wraz z powstaniem Arboretum zaczęły powstawać pierwsze kolekcje roślinne. Przed II Wojną Światową miały one wyłącznie leśny charakter i nie były szczególnie bogate. Składały się głównie z leśnych powierzchni doświadczalnych i nielicznych pojedynczych gatunków egzotycznych drzew i krzewów. Dopiero po wojnie nastąpił ich szybki rozwój, powstało alpinarium, kolekcje roślin szklarniowych. Dzisiaj najważniejszymi kolekcjami ogrodu są drzewa i krzewy, a także leśne powierzchnie doświadczalne, których liczba jednakże zmniejsza się w miarę starzenia się i ginięcia najstarszych z nich.

Obecnie kolekcje Arboretum składają się z kilku podstawowych grup:
Copyright © 2008 Arboretum SGGW   |   kontakt: 046 874 81 36   arboretum@sggw.pl  |  O autorze