działalność

działalność naukowa

działalność edukacyjna

hodowla nowych odmian

 

Dereń kwiecisty

Klon czerwony

Klon palmowy

Klon palmowy

Klon palmowy

Kolcosił straszliwy

Kalina koralowa

Działalność naukowa

Prace prowadzone w Arboretum są prowadzone głównie przez pracowników Arboretum i Katedry Botaniki Leśnej SGGW. Dotyczą ekologii roślin drzewiastych i dendrologii stosowanej i są realizowane w dwóch zasadniczych kierunkach:

  • Badania nad dynamiką wzrostu, produkcyjnością, jakością hodowlaną i techniczną, skalą zmienności i zdrowotności gatunków drzew obcego pochodzenia w uprawie drzewostanowej, pod kątem ich przydatności dla gospodarki leśnej. W tym celu zakładane i utrzymywane są leśne powierzchnie doświadczalne i prowadzona jest szczegółowa dokumentacja tych powierzchni. Wyniki obserwacji poszczególnych gatunków na powierzchniach publikowane są zwykle po 30-40 latach uprawy lub później.
  • Badania nad wzrostem, zdrowotnością, zmiennością i ocena cech morfologicznych obcych gatunków drzew i krzewów dla zastosowania w architekturze krajobrazu, farmacji, pszczelarstwie, przemyśle, a także szerszych celów poznawczych dotyczących zdolności przystosowawczych różnych gatunków. Badania te są w większości prowadzone w ramach długofalowego ciągłego tematu badawczego: "Aklimatyzacja obcych gatunków drzew i krzewów" wykonywanego w Katedrze Botaniki Leśnej SGGW i w Arboretum w Rogowie. Wyniki wieloletnich obserwacji i pomiarów poszczególnych wybranych grup roślin są corocznie publikowane jako podsumowanie około 10-20 lat badań.

Dodatkowo prowadzona jest coroczna wymiana nasion roślin uprawianych w ogrodzie z ponad 400 instytucjami naukowymi na całym świecie

Wybrane publikacje naukowe:
Wybrane artykuły popularnonaukowe:
Copyright © 2008 Arboretum SGGW   |   kontakt: 046 874 81 36   arboretum@sggw.pl  |  O autorze