Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

działalność

działalność naukowa

działalność edukacyjna

hodowla nowych odmian

 

Klon grabolistny

Brzoza cukrowa

Działalność edukacyjna

Prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczy nie tylko programowych zajęć dydaktycznych ze studentami różnych uczelni, ale szeroko pojętej edukacji i popularyzacji wiedzy botanicznej. Prowadzimy tę działalność już ponad 50 lat, a jej zakres i formy stale się rozwijają. Wraz z ciągłym rozwojem Arboretum i wzbogacaniem kolekcji roślinnych, eksponowaniem coraz to nowych gatunków i odmian drzew i krzewów, zwiększa się jego atrakcyjność, można w nim podziwiać różnorodność i piękno form roślinnych, nie tylko się uczyć, ale i odpoczywać.
Przez wiele lat liczba zwiedzających Arboretum utrzymywała się na zbliżonym poziomie, w granicach 5 - 8 tysięcy osób i 100 wycieczek rocznie. W ostatnich latach zaczęła gwałtownie wzrastać, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu społeczeństwa przyrodą i potrzebą bezpośredniego kontaktu z naturą. W ostatnich latach liczba zorganizowanych wycieczek wzrosła do około 500 rocznie, a łączna liczba zwiedzających sięga 50 tysięcy. Nakłada to na nas nowe obowiązki polegające na coraz lepszym przygotowaniu i udostępnianiu ogrodu zwiedzającym. Służy temu powiększająca się corocznie liczba tabliczek z nazwami roślin, foldery i informatory, przygotowanie miejsc do wypoczynku oraz zapewnienie miejsc parkingowych. Udzielamy tez porad i informacji dotyczących oznaczania roślin, ich wymagań siedliskowych, sposobów rozmnażania, pielęgnacji, ochrony itp.

Od kilkunastu lat ściśle współpracujemy z Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Rogowie. Placówka ta posiada szeroka ofertę edukacyjną, skierowaną do dzieci, młodzieży, studentów i osób dorosłych.

Jak zorganizować wycieczkę po Arboretum z przewodnikiem?

Copyright © 2008 Arboretum SGGW   |   kontakt: 046 874 81 36   arboretum@sggw.pl  |  O autorze