Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

kolekcje botaniczne

rośliny drzewiaste

Leśne powierzchnie doświadczalne

Alpinarium

rośliny zielne

rośliny tropikalne

 

Dereń kousa odm. chińska

Kielichowiec chiński

Magnolia szerokolistna

Dendroflora Chin

Chiny są trzecim, po Brazylii i Kolumbii, najbogatszym florystycznie krajem świata, posiadając około 30 000 gatunków roślin naczyniowych (należących do 353 rodzin i 3184 rodzajów). Obejmuje to 12% światowych zasobów roślin. Jest to jednocześnie jedyny tak bogaty w rośliny kraj, którego duża część znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego. Obszar Chin obejmuje zarówno obszary lasów borealnych, klimatu umiarkowanego jak i subtropikalnych i tropikalnych. Strefy te przenikają się nawzajem nie znajdując większych przeszkód w postaci pasm gór, czy mórz. Takie zjawisko nie jest spotykane nigdzie więcej na świecie. Jednocześnie rozmaitość topograficzna i klimatyczna poszczególnych rejonów kraju pozwala na istnienie niezwykłej różnorodności siedlisk w której mogą występować gatunki nie spotykane nigdzie indziej. Szacuje się, że 56% gatunków roślin jest endemitami, czyli nie występują nigdzie poza Chinami. Wiele z nich znanych w Europie i Ameryce jako gatunki od dawna wymarłe rośnie do dziś w Chinach. Z drugiej strony Chiny są krajem niezwykle gęsto zaludnionym. Duża część naturalnych zbiorowisk została przekształcona w tereny rolne, przez co wiele niezwykle cennych i rzadkich gatunków roślin bezpowrotnie wyginęło. Wielu z nich grozi to samo w przeciągu najbliższych lat. Szacuje się, że około 3000 gatunków endemicznych jest zagrożone wyginięciem. Jednocześnie obszary najciekawsze botanicznie znajdują się w mało dostępnych i w biednych regionach kraju. Wiele gatunków została odkryta dopiero niedawno, a wiele z nich z pewnością czeka jeszcze na odkrycie. Dlatego też studiowanie i badanie roślin tego kraju jest tak ważnym i pilnym zadaniem. Kolekcja chińskich drzew i krzewów w Arboretum SGGW zaczęła się rozwijać w latach 80-tych XX wieku, kiedy Chiny otworzyły się nieco bardziej na świat i możliwa stała się szersza wymiana materiału roślinnego z ogrodami botanicznymi Chin. Obecnie w kolekcjach Arboretum znajduje się około 500 taksonów drzew i krzewów, jakie mogą zimować w gruncie w warunkach polskich. Niektóre z nich - bardzo słabo poznane i nowo odkryte gatunki - zostały poprzez Arboretum zaintrodukowane po raz pierwszy do kraju.
Niektóre okazały się roślinami bardzo dekoracyjnymi, jak Sinocalycanthus chinensis, Euonymus macropterus, Heptacodium miconioides, czy Symplocos paniculata. Ze względu na ograniczenia finansowe pozyskiwanie nowych taksonów (głównie ze stanowisk naturalnych) odbywa się wciąż głównie poprzez wymianę nasion z ogrodami botanicznymi. Rośliny te są obecnie obiektem intensywnych obserwacji dotyczących ich adaptacji do klimatu Polski, zdrowotności, zmienności populacyjnej itp.

Copyright © 2008 Arboretum SGGW   |   kontakt: 046 874 81 36   arboretum@sggw.pl  |  O autorze