Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

aktualności

godziny otwarcia, bilety

dojazd

plan aroboretum

kolekcje botaniczne

sprzedaż roślin

kontakt

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie realizuje przedsięwzięcie p. n. "Modernizacja bazy technicznej w Arboretum SGGW w Rogowie" w ramach programu priorytetowego nr 4.1.1 "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo".

  Numer umowy: 236/2019/Wn05/OP-wk/D

  Wartość przedsięwzięcia: 565 678 PLN

  Dofinansowanie z NFOŚiGW : 503 428 PLN

  Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie realizuje przedsięwzięcie p. n. "Doposażenie bazy edukacyjnej w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Rogowie" w ramach programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Numer umowy: 77/2018/Wn50/EE-BS/D

  Wartość przedsięwzięcia: 313 895 PLN

  Dofinansowanie z NFOŚiGW : 282 505 PLN

Copyright © 2016 Arboretum SGGW   |   kontakt: 046 874 81 36   arboretum@sggw.pl  |  O autorze